Ondernemingsrecht advocaat

Onze advocaat ondernemingsrecht in Rotterdam heeft jarenlange ervaring in het procederen en adviseren over uiteenlopende ondernemingsrechtelijke geschillen. Bij vragen over bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid staat onze advocaat cliënten bij met raad en daad. De specialist ondernemingsrecht kan u ook assisteren bij conflicten binnen of rond de onderneming, zoals bijvoorbeeld bij aandeelhoudersgeschillen. Daarbij richt Litix Law zich op vennootschappen, aandeelhouders, bestuurders en ondernemers.

Specialist ondernemingsrecht voor geschillen binnen de onderneming

De advocaat ondernemingsrecht van ons kantoor in Rotterdam helpt u bij juridische geschillen tussen de vennootschap en interne belanghebbenden. Denk bijvoorbeeld aan aandeelhoudersgeschillen, een conflict met de directie van de onderneming of de aansprakelijkheid van een bestuurder. In dergelijke kwesties staan grote financiële belangen op het spel. En vaak zelfs de toekomst van de organisatie. Tactisch en strategisch inzicht zijn van belang om ingrijpende conflicten op te lossen en schade te voorkomen. Als specialist ondernemingsrecht beschikken wij over de juiste ervaring en kennis om de meest complexe geschillen snel en efficiënt op te lossen.

Wij kunnen u onder andere helpen bij:

Advocaat bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurder van de B.V. of N.V. geeft dagelijks leiding aan de organisatie. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen de onderneming. Deze verantwoordelijkheid kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders. Het draait dan om de vraag of de bestuurders aan de vennootschap of een derde een schadevergoeding moet betalen. Vragen die daarbij spelen zijn bijvoorbeeld of er sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling, of het bestuur een ernstig verwijt kan worden gemaakt of dat er sprake is van een onrechtmatige daad van een bestuurder. Onze advocaat is gespecialiseerd in bestuurdersaansprakelijkheid en kan u voorzien van adviezen en juridische bijstand.

Geschil tussen onderneming en derden

Naast de hiervoor genoemde ‘interne conflicten’ binnen een bedrijf, behandelt onze advocaat ondernemingsrecht ook geschillen met externe stakeholders. Denk daarbij aan een geschil tussen de onderneming en een leverancier of klant. Dat kan gaan over de incasso van een onbetaald gelaten rekening of een ondeugdelijke levering.  Denk bijvoorbeeld ook aan vragen over de uitleg van een contract of het beëindigen van overeenkomsten. Ondernemingen hebben ook vaak te maken met vormen van externe financiering. Omdat wij beschikken over een uitgebreide kennis van (bedrijfs)financieringen en zekerheden bent u bij vragen of geschillen daarover bij Litix Law aan het juiste adres. 

De specialist ondernemingsrecht helpt u ook graag bij vragen over:

  • Samenwerkingsovereenkomsten;
  • Geschillen met leveranciers, debiteuren of financier;
  • Conflicten over opzegging kredietrelaties
  • Opstellen van commerciële contracten;
  • Algemene voorwaarden;
  • Beëindigen van overeenkomsten;
  • Overeenkomst van opdracht;
  • Agentuurovereenkomsten en distributieovereenkomsten.

Advocaat ondernemingsrecht in Rotterdam

De advocaat ondernemingsrecht staat uiteenlopende cliënten binnen en buiten Rotterdam bij. Zo staat Litix Law besloten vennootschappen (B.V.), naamloze vennootschappen (N.V.), aandeelhouders, bestuurders, verenigingen en stichtingen bij.  Wij treden ook op voor maatschappen, coöperaties en v.o.f’s.  Voor de verschillende rechtsvormen gelden andere regels. De specialist ondernemingsrecht vertelt u er graag meer over.

Op zoek naar een advocaat ondernemingsrecht in Rotterdam? Neem contact op met Michiel Sweerts

Recente artikelen

opheffing van onterecht conservatoir beslag stelt u in staat om weer over uw goederen te kunnen beschikken
Beslag- en Executierecht

Opheffing van conservatoir beslag

De opheffing van een gelegd conservatoir beslag is een onderwerp waar ik als advocaat in Rotterdam regelmatig over procedeer. In dit artikel vertel ik graag

LEES MEER »