Huurrecht advocaat

Onze advocaat huurrecht in Rotterdam adviseert en procedeert over huurrechtelijke geschillen over woonruimte en bedrijfsruimte. Als huurrecht specialist helpt Litix Law cliënten bij uiteenlopende kwesties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ontbinding en opzegging van een huurovereenkomst, ontruiming van het gehuurde of een gebrek.

Huurrechtspecialist woningen en zakelijk vastgoed

Bij de verhuren van onroerende zaken gelden in Nederland strenge regels. De wet maakt onderscheid tussen verschillende onroerende zaken. Daarbij zijn er grofweg drie categorieën aan te wijzen:

 1. Woonruimte ;
 2. Bedrijfsruimte (als bedoeld in 7:230a van het Burgerlijk Wetboek). Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld kantoorruimte, opslagruimtes en fabrieken;
 3. Middenstandsbedrijfsruimte (artikel 7:290 BW), zoals bijvoorbeeld winkelruimte, cafés, restaurants of hotels.

Voor ieder van deze objecten gelden andere regels. Daarbij zijn sommige wettelijke bepalingen van dwingend recht. Daar mag niet van worden afgeweken. Bovendien heeft een huurder in een aantal gevallen een ruime mate van huurbescherming of huurprijsbescherming. Litix Law is specialist huurrecht voor woonruimte en bedrijfsruimte. Daardoor weten wij waar uw kansen en risico’s liggen voor woningen en commercieel vastgoed.

Advocaat huur woonruimte

De advocaat van ons kantoor in Rotterdam beschikt over de kennis en ervaring om huurders en verhuurders van woonruimte optimaal te adviseren. Al meer dan tien jaar staat onze specialist huurrecht verhuurders bij in uiteenlopende geschillen. Omdat wij ook optreden voor huurders, is onze advocaat als geen ander in staat om een geschil over de verhuur van woonruimte vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Hierdoor en dankzij onze brede kennis kunnen wij u effectief en daadkrachtig bijstaan in en buiten rechte. U bent bij ons kantoor altijd verzekerd van een op maat gesneden advies en optimale bijstand in procedure.

Bij geschillen of vragen rondom de woonruimte wordt onze advocaat regelmatig ingeschakeld. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Ontbinding van de huurovereenkomst;
 • Gebrek en huurovereenkomst;
 • Overlast;
 • Ontruiming van de woning;
 • Huurprijzen en servicekosten;
 • Huurachterstand.

Ervaren advocaat bedrijfsruimte

Onze advocaat is een echte specialist op het gebied van het huurrecht van bedrijfsruimte. Voor zakelijk vastgoed gelden bij de verhuur andere regels dan voor woningen. De huurrecht specialist maakt u graag wegwijs in de wettelijke regeling voor bedrijfsruimte en weet wat nodig is om voor u succesvol te kunnen procederen. Het snel en efficiënt oplossen van uw probleem staat bij ons voorop.

De advocaat huurrecht wordt vaak ingeschakeld bij vragen of geschillen rondom de verhuur van bedrijfsruimte, zowel in als buiten Rotterdam. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen bij:

 • Opzegging of ontbinding van de huurovereenkomst;
 • Ontruiming en ontruimingsbescherming huurder;
 • Vragen over een gebrek;
 • Faillissement huurder;
 • Indeplaatsstelling of contractsovername;
 • Huurachterstanden;
 • Herziening of aanpassing huurprijzen;
 • Servicekosten;
 • Coronacrisis en de huurrechtelijke gevolgen daarvan.

Advocaat huurrecht in Rotterdam

De advocaat huurrecht vertegenwoordigt uiteenlopende cliënten, in Rotterdam en de rest van Nederland. Wij treden op voor woningcorporaties, commerciële en particuliere verhuurders. Daarnaast staan wij huurders van woonruimte en zakelijk vastgoed bij. Zij vertrouwen op onze jarenlange proceservaring en weten zich verzekerd van een daadkrachtige aanpak van hun juridische problemen. 

Heeft u een geschil met uw huurder of verhuurder van woonruimte of bedrijfsruimte? Neem contact op met Michiel Sweerts, advocaat huurrecht in Rotterdam.

Recente artikelen

opheffing van onterecht conservatoir beslag stelt u in staat om weer over uw goederen te kunnen beschikken
Beslag- en Executierecht

Opheffing van conservatoir beslag

De opheffing van een gelegd conservatoir beslag is een onderwerp waar ik als advocaat in Rotterdam regelmatig over procedeer. In dit artikel vertel ik graag

LEES MEER »