Faillissementsrecht advocaat

Onze faillissementsrecht advocaat in Rotterdam houdt zich bezig met uiteenlopende vraagstukken op het gebied van het insolventierecht. Wij zijn een echte specialist insolventierecht. Als advocatenkantoor adviseren en procederen wij over vragen en conflicten die ontstaan voorafgaand of na de faillietverklaring. In geval van faillissement ligt een geschil met de curator, bijvoorbeeld over bestuurdersaansprakelijkheid, op de loer. Litix Law helpt u graag en lost uw juridische problemen op.

Specialist insolventierecht met daadkrachtige aanpak

Ons kantoor in Rotterdam beschikt over een advocaat met veel ervaring in het faillissementsrecht. Bij een dreigende faillietverklaring van uw eigen vennootschap is daadkracht en een gedegen kennis van alle regels die gelden bij een faillissement van groot belang. Bij Litix Law wordt u bijgestaan door een echte insolventierecht specialist die het klappen van de zweep kent. Daardoor bent u verzekerd van een optimale bijstand en worden uw risico’s zo veel mogelijk beperkt.

Aansprakelijkheid bestuurder in faillissement

De insolventie van een onderneming kan grote persoonlijke gevolgen hebben voor  bestuurders van de failliete vennootschap. Onze advocaat faillissementsrecht weet waar de bedreigingen en kansen liggen voor de bestuurder van een vennootschap. Wij adviseren regelmatig bestuurders voorafgaande aan het faillissement van de vennootschap om hun risico’s tot het absolute minimum te beperken. Wanneer er dan toch een dispuut ontstaat tussen de curator en de bestuurder, staat u een stuk sterker. Dat is bij een ingrijpende gebeurtenis zoals het faillissement een prettige gedachte.

Failliete leverancier, afnemer of klant?

Het faillissement van uw leverancier, klant of zakenpartner kan grote financiële gevolgen hebben voor u of uw onderneming. Als specialist insolventierecht loodsen wij u langs de voetangels en klemmen die u na een faillietverklaring kunt tegenkomen. Voorafgaande aan de faillietverklaring adviseren wij onze cliënten over de mogelijkheden om de risico’s in geval van insolventie van de contractuele wederpartij te beperken. Bij een (dreigend) geschil met de curator worden wij ook regelmatig ingeschakeld. Wij voeren voor u bijvoorbeeld de onderhandelingen, zodat u zich kunt blijven richten op uw eigen onderneming. Voor een gerechtelijke procedure draait de advocaat faillissementsrecht van Litix Law evenmin zijn hand om.  

Advocaat faillissementsrecht in Rotterdam

Cliënten in en buiten Rotterdam schakelen onze advocaat faillissementsrecht in voor uiteenlopende kwesties. De kennis en ervaring op het terrein van financiering en zekerheden zijn daarbij herhaaldelijk van grote meerwaarde gebleken.

Onze specialist insolventierecht procedeert en adviseert onder andere over:   

  • Faillissementsaanvraag;
  • Verweer tegen een faillissementsaanvraag;
  • Conflict of onderhandelingen met een curator;
  • Zekerheidsrechten;
  • Bestuurdersaansprakelijkheid;
  • Insolventie van een leverancier of afnemer;
  • Het verkleinen van risico’s ruim voor het faillissement;
  • Begeleiden van ondernemingen in financiële problemen.

Litix Law treedt onder andere op voor leveranciers, bestuurders, schuldeisers, banken, financiers en andere belanghebbenden. 

Specialist insolventierecht nodig? Neem contact op met Michiel Sweerts, advocaat faillissementsrecht in Rotterdam.

Recente artikelen

opheffing van onterecht conservatoir beslag stelt u in staat om weer over uw goederen te kunnen beschikken
Beslag- en Executierecht

Opheffing van conservatoir beslag

De opheffing van een gelegd conservatoir beslag is een onderwerp waar ik als advocaat in Rotterdam regelmatig over procedeer. In dit artikel vertel ik graag

LEES MEER »