Michiel Sweerts Advocaat Corporate en Commercial Litigation bij Litix Law Rotterdam

Michiel Sweerts

Advocaat

Michiel Sweerts is advocaat en oprichter van Litix Law. Als expert op het gebied van corporate en commercial litigation lost hij commerciële geschillen op. In zijn praktijk ligt de focus op het ondernemingsrecht, beslag- en executierecht en vastgoedrecht. Daarnaast procedeert en adviseert hij over commerciële geschillen op de terreinen huurrecht, faillissementsrecht, financieringen en zekerheden.

Michiel Sweerts als advocaat bij Litix Law

Michiel Sweerts is sinds begin 2010 advocaat corporate en commercial litigation. Bij Litix Law richt hij zich op de hiervoor genoemde rechtsgebieden. Michiel heeft meer dan tien jaar proceservaring. Procedures bij rechtbanken en gerechtshoven kennen daardoor voor hem geen geheimen meer. Daarnaast staat hij al vele jaren cliënten bij in procedures bij geschillencommissies en klachteninstituten. Denk bijvoorbeeld aan procedures bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Door zijn kennis en ervaring weten cliënten zich verzekerd van een daadkrachtige en efficiënte verdediging van hun belangen.

Michiel Sweerts advocaat en ondernemer

Michiel Sweerts is niet alleen advocaat bij Litix Law. Als oprichter van het kantoor is hij ook ondernemer. Daardoor begrijpt hij wat voor andere ondernemers echt telt. En waarom het oplossen van een juridisch conflict belangrijk voor hen is.

Michiel heeft bovendien een studie bedrijfskunde aan de Universiteit van Nijmegen succesvol afgerond. Door zijn achtergrond kan hij bedrijfsprocessen snel doorgronden. Complexe juridische problemen vertaalt hij in simpele oplossingen. Oplossingen die direct praktische toegepast kunnen worden. Als advocaat voegt hij daarmee waarde toe voor zijn cliënten.

Juridische conflicten lost Michiel Sweerts voortvarend op

Op een juridisch conflict zit niemand te wachten. Michiel begrijpt dat. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Met zijn pragmatische aanpak lost Michiel commerciële geschillen op. Vaak voordat het uitdraait op een juridische procedure. Cliënten waarderen zijn directe aanpak.

Michiel heeft diverse cliënten. Tot zijn vaste cliënten behoren ondernemingen in het MKB, ondernemers en financiële instellingen. Daarnaast staat hij woningcorporaties, (ver)huurders en particulieren bij.

Michiel is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en enkele specialisatieverenigingen, waaronder de Vereniging Corporate Litigation en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP).

Expertise

Neem vrijblijvend contact op met Michiel Sweerts om kennis te maken of om uw zaak aan hem voor te leggen.

Recente artikelen

opheffing van onterecht conservatoir beslag stelt u in staat om weer over uw goederen te kunnen beschikken
Beslag- en Executierecht

Opheffing van conservatoir beslag

De opheffing van een gelegd conservatoir beslag is een onderwerp waar ik als advocaat in Rotterdam regelmatig over procedeer. In dit artikel vertel ik graag

LEES MEER »