Beslag- en Executierecht advocaat

De advocaat beslag- en executierecht van Litix Law in Rotterdam weet alles over het leggen van beslag en al hetgeen daar bij komt kijken. Als specialist helpen wij u bij het leggen van conservatoir of executoriaal beslag. Daardoor zorgen wij er voor dat u krijgt waar u recht op hebt en dat uw positie wordt veiliggesteld.

Advocaat voor conservatoir en executoriaal beslag

De advocaat van ons kantoor in Rotterdam is gespecialiseerd in het beslag- en executierecht. Al meer dan tien jaar staat onze advocaat cliënten bij met raad en daad in uiteenlopende vragen over conservatoir beslag, executoriaal beslag en de toepassing van civielrechtelijke dwangmiddelen. Wanneer uw debiteur niet vrijwillig aan een rechterlijke uitspraak voldoet (of u vermoedt dat hij dat in de nabije toekomst niet zal kunnen of willen), dan biedt het beslag- en executierecht uitkomst.

Bij het leggen van beslag of het toepassen van dwangmiddelen gelden strikte wettelijke regels die in acht moeten worden genomen. Onze advocaat  kent alle formaliteiten en is vanzelfsprekend op de hoogte van de laatste rechtspraak op het terrein van beslag- en executierecht. Daardoor bent u verzekerd van een optimale bijstand.

Conservatoir beslag

Door het leggen van conservatoir beslag (ook wel bewarend beslag genoemd) voorkomt onze advocaat dat uw debiteur zijn vermogensbestanddelen aan uw macht kan onttrekken.  Deze vorm van beslag kan worden gelegd nog voordat er een uitspraak is gewezen van de rechtbank. Op die manier houdt u als beslaglegger de greep op de goederen van uw debiteur en bent u er van verzekerd dat u toekomt waar u recht op hebt.  Voordat bewarend beslag gelegd kan worden dient verlof te worden verkregen van de voorzieningenrechter. Wij zorgen er voor dat u snel toestemming krijgt om bewarend beslag te mogen leggen om daarmee uw kansen op verhaal te vergroten.

Executoriaal beslag

Wanneer er beslag wordt gelegd op basis van een executoriale titel (zoals een vonnis of beschikking) wordt gesproken van een executoriaal beslag. Een schuldeiser kan zich in principe verhalen op alle vermogensbestanddelen van de schuldenaar. Wij helpen onze cliënten om hun rechten te verwezenlijken, bijvoorbeeld door het leggen van beslag op goederen van de schuldenaar en de daarop volgende openbare verkoop.

Opheffing onterecht beslag

Soms wordt er door een beslaglegger ten onrechte beslag gelegd op een bankrekening, op het salaris of onroerend goed. Een ten onrechte gelegd beslag kan vervelende gevolgen hebben. Zo zal het saldo op uw bankrekening geblokkeerd worden of is het niet mogelijk om een woning vrij van beslag te leveren. In die gevallen kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen of misbruik van recht door de beslaglegger. De advocaat beslag- en executierecht van ons kantoor in Rotterdam kan u in die gevallen helpen. In een kort geding kan bijvoorbeeld om opheffing van het gelegde beslag worden gevraagd. Wij hebben regelmatig met succes kort gedingen gevoerd die hebben geleid tot opheffing van ten onrechte gelegde beslagen.

Advocaat beslag- en executierecht in Rotterdam

Onze advocaat beslag- en executierecht in Rotterdam helpt bij het leggen of opheffen van beslagen. Ook bij vragen over andere civielrechtelijke dwangmiddelen bent u bij onze advocaat aan het juiste adres. De ruime kennis en ervaring op het gebied van financieringen en zekerheden, is bij executievraagstukken herhaaldelijk van grote waarde gebleken.

Wij hebben veel ervaring met vragen of geschillen over:

  • Dwangsommen;
  • Ontruiming;
  • Executiegeschillen;
  • Geschillen met pand- of hypotheekhouders in het kader van getroffen executiemaatregelen;
  • Verdeling van de opbrengst der executie;
  • Eigenbeslag;
  • Beslag en verkoop van de woning of ander vastgoed;
  • Opheffing van beslagen;
  • Beslag en faillissement.

Hulp nodig bij conservatoir of executoriaal beslag en op zoek naar een advocaat? Neem contact op met Michiel Sweerts, advocaat beslag- en executierecht in Rotterdam.

Recente artikelen

opheffing van onterecht conservatoir beslag stelt u in staat om weer over uw goederen te kunnen beschikken
Beslag- en Executierecht

Opheffing van conservatoir beslag

De opheffing van een gelegd conservatoir beslag is een onderwerp waar ik als advocaat in Rotterdam regelmatig over procedeer. In dit artikel vertel ik graag

LEES MEER »