Financiering en Zekerheden

De advocaat financiering en zekerheden van Litix Law in Rotterdam helpt u bij uw juridische vragen en geschillen over kredietverlening en afdekken van risico’s. Bijvoorbeeld bij vraagstukken over het hypotheekrecht of pandrecht bent u bij onze advocaat aan het juiste adres. Wij zorgen er voor dat onze cliënten betaald krijgen, ook wanneer het vermogen van hun eigen debiteuren op een bepaald moment niet toereikend is. 

Hypotheekrecht advocaat

Voor onze advocaat kent het hypotheekrecht geen geheimen. Al meer dan tien jaar adviseert en procedeert hij over hypothecaire kredietverlening en het vestigen van deze vorm van zekerheid. Wij vertegenwoordigen onze cliënten bijvoorbeeld bij vragen naar aanleiding van betalingsachterstanden, het vestigen en uitwinnen van zekerheden en alles wat daarbij komt kijken. Zijn brede kennis van het vastgoedrecht is daarbij herhaaldelijk van grote waarde gebleken. In het bijzonder heeft de advocaat veel affiniteit met vragen en conflicten die spelen naar aanleiding van een executoriale verkoop (ook wel bekend als executieveiling of gedwongen verkoop) van onroerend goed. In dat verband procedeert onze advocaat financiering en zekerheden veelvuldig over het inroepen van een huurbeding of het vragen van toestemming voor een onderhandse verkoop in het kader van een executieverkoop.  

Wij treden met name op voor banken (bijzonder beheer) en hypotheekhouders die willen overgaan tot het uitwinnen van een in zekerheid gegeven onderpand. In een enkel geval staan wij ook debiteuren bij. Hierdoor is onze advocaat in staat om een conflict vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Daardoor kunnen wij onze opdrachtgevers te allen tijde voorzien van optimale bijstand.

Advocaat pandrecht

Een andere veel voorkomende vorm van zekerheid waar onze advocaat jarenlange ervaring mee heeft is het zogenaamde pandrecht. Bij een pandrecht wordt ten behoeve van een geldgever zekerheid gevestigd op roerende zaken of bijvoorbeeld op vorderingen. Een partij die geld uitleent wil over het algemeen zeker weten dat hij zijn of haar geld terugkrijgt. In die gevallen kan een verpanding uitkomst bieden. Deze zekerheidsrechten kunnen worden gevestigd op een groot aantal verschillende objecten, zoals bijvoorbeeld handelsvoorraden, inventaris of op vorderingen. Het kan dan gaan om een vuistpandrecht (openbaar pandrecht) of een bezitloze verpanding. Wij assisteren onze cliënten in het gehele proces: van het vestigen tot het uitwinnen van het in zekerheid gegeven object. Doordat wij betrokken zijn bij het hele proces kunnen wij u onze opdrachtgevers optimaal bijstaan. Onze advocaat weet vrijwel alles over het recht van pand en staat u graag bij met een praktische aanpak. 

Advocaat financiering en zekerheden in Rotterdam

Onze advocaat financiering en zekerheden adviseert en procedeert niet alleen over het hypotheekrecht of pandrecht. Ook voor andere vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van ondernemingsrecht, kunt u bij ons kantoor terecht. Het uitgangspunt is altijd dat wij er alles aan doen om de financiële risico’s van onze cliënten zo veel mogelijk te beperken en om hun belangen optimaal te beschermen. Doordat wij de risico’s voor onze cliënten beheersbaar maken, hoeven zij zich geen zorgen te maken over de solvabiliteit en liquiditeit van hun eigen debiteuren. Dat geeft rust.

Ons kantoor kan u bijvoorbeeld ook helpen bij: 

  • Borgtochtovereenkomsten;
  • Bankgaranties;
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid en regres;
  • Subrogatie;
  • Kredietverlening;
  • Beëindiging of opzegging van kredietrelaties;
  • Geschillen over boeterente;
  • BKR-registraties;
  • Zekerheden en faillissement.

Wij vertegenwoordigen onze cliënten regelmatig bij instanties zoals het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Vanzelfsprekend voeren wij ook procedures bij rechtbanken en gerechtshoven door geheel Nederland.

Advocaat nodig met kennis over hypotheekrecht, pandrecht of financieringen? Michiel Sweerts, advocaat financiering en zekerheden in Rotterdam, helpt u graag verder.

Recente artikelen

opheffing van onterecht conservatoir beslag stelt u in staat om weer over uw goederen te kunnen beschikken
Beslag- en Executierecht

Opheffing van conservatoir beslag

De opheffing van een gelegd conservatoir beslag is een onderwerp waar ik als advocaat in Rotterdam regelmatig over procedeer. In dit artikel vertel ik graag

LEES MEER »